3VIN je holdingová společnost zastřešující tyto provozní firmy